incredible-marketing Arrow

Yanık Yarası

Stavrou Demetris MD - Burn injury

Yanık yarası, ileride olası komplikasyonlara yol açmasını önlemek için acilen tespit edilmesi gereken çok faktörlü bir rahatsızlıktır. Yanık yarasının doğurabileceği sonuçlar korkunç olabilir ve estetik kaygıların yanı sıra ciddi işlev bozukluklarına yol açabilir.

Yanığın akut tedavisinde doğru pansuman malzemelerinin kullanılması ve doğru cerrahi operasyonların gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Yaralanmanızın ilk anından itibaren Dr. Stavrou durumunuzu değerlendirecek ve hızlı ve acısız biçimde iyileşmeniz için doğru tedaviyi uygulayacaktır.

Yaranın eski olması ve yanık izlerinin mevcut olması durumlarında ise Dr. Stavrou; deri grefti, lokal flepler veya doku genişlemesinin meydana gelebileceği bu özel durum için en iyi tedaviyi sağlayacaktır. Prosedürler, prosedür türüne bağlı olarak yerel veya genel anestezi eşliğinde gerçekleştirilir.

Tam iyileşme için birden fazla tedavi adımının uygulanması gerekebilir. İyileşme süreci, prosedürün türüne bağlıdır. Operasyonun ertesi günü, hafif işler yapmaya başlayabilir ve zamanla günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. İyileşme sürecinde cildinize bakmanız ve güneşten korumanız gerekir.

View more skin procedures

Contact Us

Privacy Policy

Contact Information:

Office Hours:

Mon - Fri: 09:00 – 20:00

Sat: 09:00 – 13:00


Mon: 10:00 – 20:00

Tue: 02:00 – 20:00

Wed: 10:00 – 16:00

Thu: 12:00 – 20:00

Fri: 09:00 – 16:00


Mon - Fri: 09:00 – 20:00

Sat: 09:00 – 13:00