incredible-marketing Arrow

Meme Düzeltme Operasyonu

Meme düzeltme operasyonu, daha önce yapılan bir meme operasyonunun estetik sonuçlarının tatmin edici olmaması durumunda gerçekleştirilir.

Meme düzeltme operasyonuna aşağıdaki durumlarda başvurulabilir: mevcut sonuçlar tatmin edici olmadığında hipertropik skarlaşma, kapsüler kontraktür, kabarma, çift baloncuk bozukluğu, implantın aşağı inmesi, memelerin asimetrik olması, symmastia (implantların memelerin ortasında yer alan göğüs kemiğine yani birbirine yaklaşması) gibi komplikasyonlar görüldüğünde vücudunuz değişime uğradığında ve farklı boyut ve şekillere sahip memeler istediğinizde Genel olarak prosedür, yeni cilt insizyonları yaratmadan eski yara izleri üzerinden gerçekleştirilir.

Yumuşak doku kaplaması gereken durumlarda, silikon implantın üzerini daha iyi kaplamak için yağ transferi gibi teknikler kullanılabilir.

Prosedür genel anestezi altında gerçekleştirilir ve hastanın bir gece kalması gerekebilir. İyileşme süreci, seçilen prosedüre bağlıdır. Operasyonu izleyen 2-3 gün içerisinde günlük işlerinizi yapmaya başlayabilir, 2-3 hafta içerisinde tam olarak iyileşebilirsiniz.

Sonuçlar uzun vadelidir; ancak vücut ağırlığındaki değişiklikler, hamilelik ve doğal yaşlanma, görünüşünüzü değiştirebilir.

Contact Us

Privacy Policy

Contact Information:

Office Hours:

Mon - Fri: 09:00 – 20:00

Sat: 09:00 – 13:00


Mon: 10:00 – 20:00

Tue: 02:00 – 20:00

Wed: 10:00 – 16:00

Thu: 12:00 – 20:00

Fri: 09:00 – 16:00


Mon - Fri: 09:00 – 20:00

Sat: 09:00 – 13:00